پشتیبانی | irPowerWeb

پشتیبانی

تماس با ما - irPowerWeb

واحد

 • فروش و مالی
 • پشتیبانی فنی
  سطح ۱ و ۲ - عمومی
 • پشتیبانی فنی
  سطح ۳ - سطح سرور
 • مدیریت
 • حقوقی

ساعات فعالیت

 • ۸ الی ۱۷
  شنبه تا پنجشنبه
 • ۸ الی ۲۴
  شنبه تا پنجشنبه
 • ۲۴ ساعته
  همه روزه
 • ۹ الی ۱۷
  شنبه تا پنجشنبه
 • ۹ الی ۱۷
  شنبه تا پنجشنبه

تلفن تماس

 • ۱۰۰۰ ۴۷۶۲ ۰۲۱
 • ۱۰۰۰ ۴۷۶۲ ۰۲۱
 • -
 • ارسال تیکت به
  شکایات، پیشنهادات و
  انتقادات
 • ---

پیامک

 • ۱۶۸۷ ۳۰۰۰
 • ۱۶۸۷ ۳۰۰۰
 • ۱۶۸۷ ۳۰۰۰
 • ۱۶۸۷ ۳۰۰۰
 • ۱۶۸۷ ۳۰۰۰

نمابر

 • ۴۷۶۲۱۴۷۳ ۰۲۱
  ۸۹۷۸۷۶۷۲ ۰۲۱
 • ۴۷۶۲۱۴۷۳ ۰۲۱
  ۸۹۷۸۷۶۷۲ ۰۲۱
 • ۴۷۶۲۱۴۷۳ ۰۲۱
  ۸۹۷۸۷۶۷۲ ۰۲۱
 • ۴۷۶۲۱۴۷۳ ۰۲۱
  ۸۹۷۸۷۶۷۲ ۰۲۱
 • ۴۷۶۲۱۴۷۳ ۰۲۱
  ۸۹۷۸۷۶۷۲ ۰۲۱

  آدرس دفتر مرکزی شرکت:

 • شیراز / خیابان سید جمال الدین اسد آبادی (پوستچی) / کوچه ۳ / ساختمان خوارزمی / واحد ۲۰۲
 • کد پستی: ۴۴۳۷۱ - ۷۱۳۴۹


افتـخارات