سرور اختصاصی, سرور, سرور ارزان | irPowerWeb

سرور اختصاصیسرور اختصاصی

  سرور های اختصاصی irPowerWeb در بهترین دیتاسنترهای دنیا و در بهترین شرایط ممکن ارایه می شوند. از ویژگی های آن می توان به پشتیبانی عالی، استفاده از تجهیزات روز دنیا، پورت گیگابیتی و قیمت مناسب اشاره کرد.

  در زیر تعداد محدودی از سرورهای اختصاصی موجود لیست شده اند. در صورتی که نیاز به سرور اختصاصی با مشخصات مورد نظر خود هستید، تنها کافی است از طریق پشتیبانی با ما در تماس باشید.سرور اختصاصی

 • پردازنده
 • حافظه رم (گیگابایت)
 • فضای دیسک
 • ترافیک ماهیانه (گیگابایت)
 • تعداد آی پی
 • Reverse DNS
 • قیمت ماهیانه

DEDI A

 • Xeon X3450
 • ۸
 • ۱TB
 • ۴۰۰۰
 • ۸

DEDI B

 • Xeon X3470
 • ۱۶
 • ۲TB
 • ۵۰۰۰
 • ۸

DEDI C

 • Core i7-4770
 • ۱۶
 • ۲TB
 • ۱۱۰۰۰
 • ۸

DEDI D

 • 2x E5-2630v3
 • ۶۴
 • ۲TB
 • ۲۱۰۰۰
 • ۸
 

سیستم عامل

 • CentOS
 • Fedora
 • Debian
 • Ubuntu
 • VMware ESXi
 • Xen Server
 • Windows Server 2008
  R2 Standard
 • Windows Server 2012
  R2 Standard
 • Windows Server 2010
  Datacenter

DEDI A

 • رایگان
 • رایگان
 • رایگان
 • رایگان
 • رایگان
 • رایگان
 • ۲۹۹٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۲۹۹٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۱٬۲۹۹٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه

DEDI B

 • رایگان
 • رایگان
 • رایگان
 • رایگان
 • رایگان
 • رایگان
 • ۲۹۹٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۲۹۹٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۱٬۲۹۹٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه

DEDI C

 • رایگان
 • رایگان
 • رایگان
 • رایگان
 • رایگان
 • رایگان
 • ۲۹۹٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۲۹۹٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۱٬۲۹۹٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه

DEDI D

 • رایگان
 • رایگان
 • رایگان
 • رایگان
 • رایگان
 • رایگان
 • ۲۹۹٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۲۹۹٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۱٬۲۹۹٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 

پنل مدیریتی

 • cPanel
 • DirectAdmin
 • WebsitePanel
 • Parallels Panel
  دامنه نامحدود

DEDI A

 • ۳۳۰٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۵۰٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۱۹۸٬۰۰۰ تومان
  یک مرتبه
 • ۵۹۹٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه

DEDI B

 • ۳۳۰٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۵۰٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۱۹۸٬۰۰۰ تومان
  یک مرتبه
 • ۵۹۹٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه

DEDI C

 • ۳۳۰٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۵۰٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۱۹۸٬۰۰۰ تومان
  یک مرتبه
 • ۵۹۹٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه

DEDI D

 • ۳۳۰٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۵۰٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۱۹۸٬۰۰۰ تومان
  یک مرتبه
 • ۵۹۹٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 

DEDI A

 • ۱۰۰٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۱۵۰٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۷۵٬۰۰۰ تومان
  هر ساعت

DEDI B

 • ۱۰۰٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۱۵۰٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۷۵٬۰۰۰ تومان
  هر ساعت

DEDI C

 • ۱۰۰٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۱۵۰٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۷۵٬۰۰۰ تومان
  هر ساعت

DEDI D

 • ۱۰۰٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۱۵۰٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۷۵٬۰۰۰ تومان
  هر ساعت
 

DEDI A

 • رایگان
 • ۶۰٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۱۲۰٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۲۴۰٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۳۶۰٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۸۴۰٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه

DEDI B

 • رایگان
 • ۶۰٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۱۲۰٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۲۴۰٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۳۶۰٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۸۴۰٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه

DEDI C

 • رایگان
 • ۶۰٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۱۲۰٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۲۴۰٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۳۶۰٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۸۴۰٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه

DEDI D

 • رایگان
 • ۶۰٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۱۲۰٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۲۴۰٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۳۶۰٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۸۴۰٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 

افزونه ها

DEDI A

 • ۱۳۹٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۲۵۰٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۱۶۹٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۲۳۹٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۷۶۹٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۹۹٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه

DEDI B

 • ۱۳۹٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۲۵۰٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۱۶۹٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۲۳۹٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۷۶۹٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۹۹٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه

DEDI C

 • ۱۳۹٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۲۵۰٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۱۶۹٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۲۳۹٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۷۶۹٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۹۹٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه

DEDI D

 • ۱۳۹٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۲۵۰٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۱۶۹٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۲۳۹٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۷۶۹٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۹۹٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 


افتـخارات