سبد خرید

مرور محصولات و خدمات

FTP A
10 گیگابایت فضای بک آپ
50 گیگابایت ترافیک ماهانه
ارایه دسترسی به پنل مدیریت و FTP
امکان ارسال بک آپ خودکار cPanel, DirectAdmin و ...
9,000 تومان ماهانه
27,000 تومان سه ماهه
45,000 تومان شش ماهه
90,000 تومان سالانه

FTP B
20 گیگابایت فضای بک آپ
200 گیگابایت ترافیک ماهانه
ارایه دسترسی به پنل مدیریت و FTP
امکان ارسال بک آپ خودکار cPanel, DirectAdmin و ...
19,000 تومان ماهانه
57,000 تومان سه ماهه
95,000 تومان شش ماهه
190,000 تومان سالانه

FTP C
30 گیگابایت فضای بک آپ
300 گیگابایت ترافیک ماهانه
ارایه دسترسی به پنل مدیریت و FTP
امکان ارسال بک آپ خودکار cPanel, DirectAdmin و ...
29,000 تومان ماهانه
87,000 تومان سه ماهه
145,000 تومان شش ماهه
290,000 تومان سالانه

FTP D
40 گیگابایت فضای بک آپ
400 گیگابایت ترافیک ماهانه
ارایه دسترسی به پنل مدیریت و FTP
امکان ارسال بک آپ خودکار cPanel, DirectAdmin و ...
39,000 تومان ماهانه
117,000 تومان سه ماهه
195,000 تومان شش ماهه
390,000 تومان سالانه

FTP E
50 گیگابایت فضای بک آپ
500 گیگابایت ترافیک ماهانه
ارایه دسترسی به پنل مدیریت و FTP
امکان ارسال بک آپ خودکار cPanel, DirectAdmin و ...
49,000 تومان ماهانه
147,000 تومان سه ماهه
245,000 تومان شش ماهه
490,000 تومان سالانه

FTP F
100 گیگابایت فضای بک آپ
1000 گیگابایت ترافیک ماهانه
ارایه دسترسی به پنل مدیریت و FTP
امکان ارسال بک آپ خودکار cPanel, DirectAdmin و ...
89,000 تومان ماهانه
267,000 تومان سه ماهه
445,000 تومان شش ماهه
890,000 تومان سالانهافتـخارات