ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

مرور پسوندها بر اساس طبقه بندی

دامنه
قیمت جدید
انتقال
تمدید
.com
150,000 تومان
1 سال
150,000 تومان
1 سال
150,000 تومان
1 سال
.ir
5,900 تومان
1 سال
5,900 تومان
1 سال
5,900 تومان
1 سال
.net
180,000 تومان
1 سال
180,000 تومان
1 سال
180,000 تومان
1 سال
.org
199,000 تومان
1 سال
199,000 تومان
1 سال
199,000 تومان
1 سال
.co
399,000 تومان
1 سال
399,000 تومان
1 سال
399,000 تومان
1 سال
.club
199,000 تومان
1 سال
199,000 تومان
1 سال
199,000 تومان
1 سال
.site
855,000 تومان
1 سال
855,000 تومان
1 سال
855,000 تومان
1 سال
.click
177,000 تومان
1 سال
177,000 تومان
1 سال
177,000 تومان
1 سال
.biz
196,000 تومان
1 سال
196,000 تومان
1 سال
196,000 تومان
1 سال
.info
200,000 تومان
1 سال
200,000 تومان
1 سال
200,000 تومان
1 سال
.co.ir
5,900 تومان
1 سال
5,900 تومان
1 سال
5,900 تومان
1 سال
.org.ir
5,900 تومان
1 سال
5,900 تومان
1 سال
5,900 تومان
1 سال
.net.ir
5,900 تومان
1 سال
5,900 تومان
1 سال
5,900 تومان
1 سال
.ac.ir
5,900 تومان
1 سال
5,900 تومان
1 سال
5,900 تومان
1 سال
.sch.ir
5,900 تومان
1 سال
5,900 تومان
1 سال
5,900 تومان
1 سال
.gov.ir
5,900 تومان
1 سال
5,900 تومان
1 سال
5,900 تومان
1 سال
.id.ir
5,900 تومان
1 سال
5,900 تومان
1 سال
5,900 تومان
1 سال
.asia
214,000 تومان
1 سال
214,000 تومان
1 سال
214,000 تومان
1 سال
.ws
350,000 تومان
1 سال
350,000 تومان
1 سال
350,000 تومان
1 سال
.in
159,000 تومان
1 سال
159,000 تومان
1 سال
159,000 تومان
1 سال
.us
140,000 تومان
1 سال
140,000 تومان
1 سال
140,000 تومان
1 سال
.name
165,000 تومان
1 سال
165,000 تومان
1 سال
165,000 تومان
1 سال
.online
319,000 تومان
1 سال
319,000 تومان
1 سال
319,000 تومان
1 سال
.photo
810,000 تومان
1 سال
810,000 تومان
1 سال
810,000 تومان
1 سال
.mobi
280,000 تومان
1 سال
280,000 تومان
1 سال
280,000 تومان
1 سال
.design
1,260,000 تومان
1 سال
1,260,000 تومان
1 سال
1,260,000 تومان
1 سال
.xyz
226,000 تومان
1 سال
226,000 تومان
1 سال
226,000 تومان
1 سال
.tel
408,000 تومان
1 سال
408,000 تومان
1 سال
408,000 تومان
1 سال
.me
350,000 تومان
1 سال
350,000 تومان
1 سال
350,000 تومان
1 سال
.pro
230,000 تومان
1 سال
230,000 تومان
1 سال
230,000 تومان
1 سال
.space
266,000 تومان
1 سال
266,000 تومان
1 سال
266,000 تومان
1 سال
.link
361,000 تومان
1 سال
361,000 تومان
1 سال
361,000 تومان
1 سال
.co.uk
240,000 تومان
1 سال
240,000 تومان
1 سال
240,000 تومان
1 سال
.tv
480,000 تومان
1 سال
480,000 تومان
1 سال
480,000 تومان
1 سال
.cc
398,000 تومان
1 سال
398,000 تومان
1 سال
398,000 تومان
1 سال
.nl
289,000 تومان
1 سال
289,000 تومان
1 سال
289,000 تومان
1 سال
.de
241,000 تومان
1 سال
241,000 تومان
1 سال
241,000 تومان
1 سال
.es
322,000 تومان
1 سال
322,000 تومان
1 سال
322,000 تومان
1 سال
.mn
1,398,000 تومان
1 سال
1,398,000 تومان
1 سال
1,398,000 تومان
1 سال
.bz
725,000 تومان
1 سال
725,000 تومان
1 سال
725,000 تومان
1 سال
.fr
850,000 تومان
1 سال
850,000 تومان
1 سال
850,000 تومان
1 سال
.it
748,000 تومان
1 سال
748,000 تومان
1 سال
748,000 تومان
1 سال
.ru
531,000 تومان
1 سال
531,000 تومان
1 سال
531,000 تومان
1 سال
.pm
323,000 تومان
1 سال
323,000 تومان
1 سال
323,000 تومان
1 سال
.at
382,000 تومان
1 سال
382,000 تومان
1 سال
382,000 تومان
1 سال
.ca
388,000 تومان
1 سال
388,000 تومان
1 سال
388,000 تومان
1 سال
.ch
391,000 تومان
1 سال
391,000 تومان
1 سال
391,000 تومان
1 سال
.eu
179,000 تومان
1 سال
179,000 تومان
1 سال
179,000 تومان
1 سال
.li
714,000 تومان
1 سال
N/A
714,000 تومان
1 سال
.tw
866,000 تومان
1 سال
866,000 تومان
1 سال
866,000 تومان
1 سال
.hiphop
612,000 تومان
1 سال
N/A
612,000 تومان
1 سال
.ninja
544,000 تومان
1 سال
544,000 تومان
1 سال
544,000 تومان
1 سال
.org.in
238,000 تومان
1 سال
238,000 تومان
1 سال
238,000 تومان
1 سال
.co.in
244,000 تومان
1 سال
244,000 تومان
1 سال
244,000 تومان
1 سال
.com.co
408,000 تومان
1 سال
408,000 تومان
1 سال
408,000 تومان
1 سال
.net.co
408,000 تومان
1 سال
408,000 تومان
1 سال
408,000 تومان
1 سال
.me.uk
315,000 تومان
1 سال
N/A
315,000 تومان
1 سال
.co.com
850,000 تومان
1 سال
850,000 تومان
1 سال
850,000 تومان
1 سال
.wiki
867,000 تومان
1 سال
867,000 تومان
1 سال
867,000 تومان
1 سال
.studio
723,000 تومان
1 سال
723,000 تومان
1 سال
723,000 تومان
1 سال
.io
639,000 تومان
1 سال
639,000 تومان
1 سال
639,000 تومان
1 سال
.pw
240,000 تومان
1 سال
240,000 تومان
1 سال
240,000 تومان
1 سال

لطفا دسته بندی مورد نظر را از بالا انتخاب کنید

تهیه میزبانی وب

میزبانی وب وب سایت خود را از بین انتخاب های متنوع ما تهیه کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه به ما، دامنه شما را برای یک سال تمدید می کنیم!*

انتقال دامنه

* جهت اطمینان از تمدید دامنه پس از انتقال آن، لازم است شرایط انتقال دامنه را مطالعه کنید.