سرور مجازی لینوکسسرور مجازی لینوکس

 • RAM اختصاصی (مگابایت)
 • فضای دیسک (گیگابایت)
 • ترافیک ماهانه (گیگابایت)
 • هزینه راه اندازی
 • پرداخت ماهانه (تومان)
 • پرداخت سالانه (تومان)

VPS 1

 • ۲۵۶
 • ۱۰
 • ۱۰۰
 • رایگان
 • ۱۹٬۰۰۰
 • ۱۹۰٬۰۰۰

VPS 2

 • ۵۱۲
 • ۲۰
 • ۲۰۰
 • رایگان
 • ۲۹٬۰۰۰
 • ۲۹۰٬۰۰۰

VPS 3

 • ۱۰۲۴
 • ۴۰
 • ۴۰۰
 • رایگان
 • ۴۹٬۰۰۰
 • ۴۹۰٬۰۰۰

مشخصات فنی سرور

 • تعداد IP اختصاصی
 • پورت اتصال به شبکه (Uplink)
 • پلتفرم مجازی سازی

VPS 1

 • ۱ عدد
 • ۱ گیگابیت
 • Xen

VPS 2

 • ۱ عدد
 • ۱ گیگابیت
 • Xen

VPS 3

 • ۱ عدد
 • ۱ گیگابیت
 • Xen
 • سیستم عامل های قابل ارایه
CentOS, Fedora, Ubuntu, Debian, Suse
 • مشخصات سرور میزبان
2x Intel Quad Xeon, 128GB ECC Fully Buffered RAM, 6x 15krpm SAS Drives, Hardware RAID-10
 • سطح دسترسی ۹۹٫۹%
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته٬ ۷ روز هفته
 • rDNS اختصاصی
 • استفاده از RAID
 • پنل سرور مجازی
 • مدیریت اولیه سرور مجازی
 • رایگان
 • رایگان
 • رایگان

پنل مدیریتی

 • cPanel
 • DirectAdmin

VPS 1

VPS 2

VPS 3

 • ۵۹٬۰۰۰ تومان
 • ۲۹٬۰۰۰ تومان

افزونه ها

VPS 1

 • ۷٬۰۰۰
 • ۱۵٬۰۰۰
 • ۳۰٬۰۰۰
 • ۴۵٬۰۰۰
 • ۱۰٬۰۰۰
 • ۲۵٬۰۰۰

VPS 2

 • ۷٬۰۰۰
 • ۱۵٬۰۰۰
 • ۳۰٬۰۰۰
 • ۴۵٬۰۰۰
 • ۱۰٬۰۰۰
 • ۲۵٬۰۰۰

VPS 3

 • ۷٬۰۰۰
 • ۱۵٬۰۰۰
 • ۳۰٬۰۰۰
 • ۴۵٬۰۰۰
 • ۱۰٬۰۰۰
 • ۲۵٬۰۰۰


افتـخارات