نمایندگی ثبت دامنهنمایندگی ثبت دامنه

مجموع پرداختی (تومان)

 • .com
 • .net
 • یکساله.ir, .co.ir, .net.ir, .org.ir, .id.ir
 • پنج ساله.ir, .co.ir, .net.ir, .org.ir, .id.ir
 • .org
 • .co
 • .xyz
 • .info
 • .biz
 • .in
 • .tv
 • .me
 • .us
 • .club
 • .asia
 • .pro
 • .co.uk
 • .eu
 • .name
 • .ws
 • .click
 • هزینه راه اندازی
 • رجیسترار ثبت دامنه

نمایندگی A

 • ۱۰۰٬۰۰۰
 • ۳۴٬۱۰۰
 • ۴۰٬۶۰۰
 • ۴٬۴۰۰
 • ۱۲٬۸۰۰
 • ۴۷٬۶۰۰
 • ۹۴٬۲۰۰
 • ۴۷٬۲۰۰
 • ۴۵٬۱۰۰
 • ۴۳٬۹۰۰
 • ۳۵٬۲۰۰
 • ۱۳۳٬۲۰۰
 • ۸۹٬۲۰۰
 • ۳۳٬۲۰۰
 • ۴۶٬۲۰۰
 • ۵۰٬۲۰۰
 • ۶۵٬۲۰۰
 • ۵۵٬۲۰۰
 • ۵۰٬۲۰۰
 • ۳۹,۲۰۰
 • ۸۷٬۲۰۰
 • ۴۰٬۲۰۰
 • رایگان
 • Web Werks

نمایندگی B

 • ۵۰۰٬۰۰۰
 • ۳۳٬۸۰۰
 • ۴۰٬۳۰۰
 • ۴٬۴۰۰
 • ۱۲٬۸۰۰
 • ۴۷٬۳۰۰
 • ۹۳٬۹۰۰
 • ۴۶٬۹۰۰
 • ۴۴٬۸۰۰
 • ۴۳٬۶۰۰
 • ۳۴٬۹۰۰
 • ۱۳۲٬۹۰۰
 • ۸۸٬۹۰۰
 • ۳۲٬۹۰۰
 • ۴۵٬۹۰۰
 • ۴۹٬۹۰۰
 • ۶۴٬۹۰۰
 • ۵۴٬۹۰۰
 • ۴۹٬۹۰۰
 • ۳۸,۹۰۰
 • ۸۶٬۹۰۰
 • ۳۹٬۹۰۰
 • رایگان
 • Web Werks

نمایندگی C

 • ۱٬۰۰۰٬۰۰۰
 • ۳۳٬۵۰۰
 • ۴۰٬۰۰۰
 • ۴٬۴۰۰
 • ۱۲٬۸۰۰
 • ۴۷٬۰۰۰
 • ۹۳٬۶۰۰
 • ۴۶٬۶۰۰
 • ۴۴٬۵۰۰
 • ۴۳٬۳۰۰
 • ۳۴٬۶۰۰
 • ۱۳۲٬۶۰۰
 • ۸۸٬۶۰۰
 • ۳۲٬۶۰۰
 • ۴۵٬۶۰۰
 • ۴۹٬۶۰۰
 • ۶۴٬۶۰۰
 • ۵۴٬۶۰۰
 • ۴۹٬۶۰۰
 • ۳۸,۶۰۰
 • ۸۶٬۶۰۰
 • ۳۹٬۶۰۰
 • رایگان
 • Web Werks

نمایندگی D

 • ۵٬۰۰۰٬۰۰۰
 • ۳۳٬۲۰۰
 • ۳۹٬۷۰۰
 • ۴٬۴۰۰
 • ۱۲٬۸۰۰
 • ۴۶٬۷۰۰
 • ۹۳٬۳۰۰
 • ۴۶٬۳۰۰
 • ۴۴٬۲۰۰
 • ۴۳٬۰۰۰
 • ۳۴٬۳۰۰
 • ۱۳۲٬۳۰۰
 • ۸۸٬۳۰۰
 • ۳۲٬۳۰۰
 • ۴۵٬۳۰۰
 • ۴۹٬۳۰۰
 • ۶۴٬۳۰۰
 • ۵۴٬۳۰۰
 • ۴۹٬۳۰۰
 • ۳۸,۳۰۰
 • ۸۶٬۳۰۰
 • ۳۹٬۳۰۰
 • رایگان
 • Web Werks

نمایندگی E

 • ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰
 • ۳۲٬۹۰۰
 • ۳۹٬۴۰۰
 • ۴٬۴۰۰
 • ۱۲٬۸۰۰
 • ۴۶٬۴۰۰
 • ۹۳٬۰۰۰
 • ۴۶٬۰۰۰
 • ۴۳٬۹۰۰
 • ۴۲٬۷۰۰
 • ۳۴٬۰۰۰
 • ۱۳۲٬۰۰۰
 • ۸۸٬۰۰۰
 • ۳۲٬۰۰۰
 • ۴۵٬۰۰۰
 • ۴۹٬۰۰۰
 • ۶۴٬۰۰۰
 • ۵۴٬۰۰۰
 • ۴۹٬۰۰۰
 • ۳۸,۰۰۰
 • ۸۶٬۰۰۰
 • ۳۹٬۰۰۰
 • رایگان
 • Web Werks
 

ویژگی های نمایندگی

 • امکان ثبت آنلاین دامنه ها
 • امکان اتصال به WHMC
 • ارتقاء درجه نمایندگی پس از شارژ مجدد

نمایندگی A

 •  
 •  
 •  

نمایندگی B

 •  
 •  
 •  

نمایندگی C

 •  
 •  
 •  

نمایندگی D

 •  
 •  
 •  

نمایندگی E

 •  
 •  
 •  
 

برندینگ نمایندگی

 • ایجاد وب سایت بر روی دامین اختصاصی نماینده با قابلیت ایجاد تغییرات دلخواه
 • پنل مدیریت دامین کاربران و نمایندگان بر روی دامنه اختصاصی نماینده
 • ارسال تمامی ایمیل ها به کاربران با نام و مشخصات شما
 • امکان قرار دادن لوگو در پنل کاربران و نمایندگان دامین خود
 • امکان تنظیم قوانین و مقررات دلخواه خود برای کاربران و نمایندگان دامین خود

نمایندگی A

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

نمایندگی B

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

نمایندگی C

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

نمایندگی D

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

نمایندگی E

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 

امکانات مالی

 • تعیین قیمت فروش دلخواه برای هر پسوند دامین
 • سیستم تخفیف برای کاربران و نمایندگان دامین خود
 • تعیین سقف تخفیف ها و محدودیت ها
 • استفاده از واحد پولی دلخواه
 • تنظیمات صفحات پرداخت

نمایندگی A

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

نمایندگی B

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

نمایندگی C

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

نمایندگی D

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

نمایندگی E

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 

زیر نماینده

 • امکان ارایه نمایندگی دامین به سایرین توسط شما
 • امکان تنظیم قیمت های دلخواه برای نمایندگان دامین خود
 • امکان ارایه تمامی امکانات پنل نمایندگی دامین به نمایندگان خود
 • امکان ارایه پنل اختصاصی مدیریت دامین و وب سایت اختصاصی به نمایندگان خود
 • مدیریت مالی کامل نمایندگان دامین خود

نمایندگی A

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

نمایندگی B

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

نمایندگی C

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

نمایندگی D

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

نمایندگی E

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 

سایر امکانات

 • امکان ویرایش ایمیل های ارسالی به کاربران
 • امکان دریافت گزارش ورود کاربران به سیستم
 • امکان دریافت گزارش سفارشات، گزارش کاربران، گزارش فروش و...
 • امکان مشاهده آمار وب سایت

نمایندگی A

 •  
 •  
 •  
 •  

نمایندگی B

 •  
 •  
 •  
 •  

نمایندگی C

 •  
 •  
 •  
 •  

نمایندگی D

 •  
 •  
 •  
 •  

نمایندگی E

 •  
 •  
 •  
 •  
 

پشتیبانی

 • آموزش تصویری استفاده از پنل نمایندگی دامین
 • امنیت ضمانت شده
 • استفاده از پشتیبانی تیم تخصصی فارسی زبان
 • ضمانت بازگشت اعتبار باقیمانده نمایندگی دامین به حساب بانکی شما در هر زمان

نمایندگی A

 •  
 •  
 •  
 •  

نمایندگی B

 •  
 •  
 •  
 •  

نمایندگی C

 •  
 •  
 •  
 •  

نمایندگی D

 •  
 •  
 •  
 •  

نمایندگی E

 •  
 •  
 •  
 •  
 

خرید نمایندگی ثبت دامنه

نمایندگی A

نمایندگی B

نمایندگی C

نمایندگی D

نمایندگی Eافتـخارات