مرکز آموزش

ناحیه کاربری > مرکز آموزش > دامنه > قوانین و مقررات دامنه ها


مقالات

Article شرایط ثبت دامنه ASIA.
ثبت دامنه با پسوند .ASIA تنها برای شرکت های قانونی ...
Article شرایط ثبت دامنه DE.
1- این نوع دامنه تنها به مدت یک سال ثبت می گردد و پس ...
Article شرایط ثبت دامنه EU.
با توجه به اینکه دامنه EU. مربوط به اروپا می باشد، ...
Article شرایط ثبت دامنه fr.
ثبت دامنه با پسوند .fr نیازمند اطلاعات ویژه ای است که ...
Article شرایط ثبت دامنه RU.
ثبت دامنه با پسوند .RU به صورت خودکار انجام نمیشود ...
Article شرایط ثبت دامنه US.
پسوند US. مخفف Unites States و متعلق به ایالات متحده ...
Article شرایط ثبت دامنه با پسوند .it
ثبت دامنه با پسوند it. تنها برای شرکت ها و سازمانهایی ...
Article شرایط عمومی تمدید دامنه های بین المللی
پسوندحداقل/حداکثر تعداد سال قابل تمدیدمهلت تمدید ...
Article شرایط عمومی حذف دامنه های بین المللی
این ویژگی تنها در رجیسترار ریسلو قابل ارایه بوده ...
Article شرایط عمومی ثبت دامنه های بین المللی
پسوندتعداد سال قابل ثبت مهلت حذف دامنه پس از ثبت ...افتـخارات