مرکز آموزش

ناحیه کاربری > مرکز آموزش > دامنه > دامنه های بین المللی


مقالات

Article DNS های دامنه پس از ثبت نمایش داده نمی شوند!
مطابق با قوانین ICANN سیاست گذار ثبت دامنه در دنیا، ...
Article نحوه Redirect کردن یک دامنه در پنل Resello
1- ابتدا مطابق با عکس زیر، ایمیل و کلمه عبور خود را ...
Article نحوه مدیریت دامنه از طریق ناحیه کاربری
1- ابتدا از طریق راهنمای ورود به ناحیه کاربری، به آن ...
Article نحوه انتقال دامنه به irPowerWeb
انتقال دامنه دارای شرایطی می باشد که بایستی قبل از ...
Article نحوه ایجاد child host در پنل دامنه
Child Host یا Child Name Server سرویسی است برای ایجاد و تنظیم DNS ...
Article نحوه تنظیم DNS دامنه
جهت تنظیم DNS های دامنه بین المللی، شما میتوانید از دو ...
Article نحوه دستیابی به کد انتقال دامنه های بین المللی
این کد که برای انتقال دامنه های بین المللی بین دو ...
Article نحوه دسترسی به پنل دامنه در Resello
جهت ورود به پنل کاربری دامنه های بین المللی خود، می ...
Article پس از ثبت دامنه با خطای Pending Validation مواجه می شوم!
مطابق با قوانین ICANN سیاست گذار ثبت دامنه در دنیا، ...
Article ایمیل های اعتبار سنجی Resello
مطابق با قوانین ICANN سیاست گذار ثبت دامنه در دنیا، ...
Article بازگشایی قفل دامنه های بین المللی
در حالت معمول جهت جلوگیری از انتقال غیر مجاز دامنه، ...
Article دلیل دریافت ایمیل با عنوان "WDRP report for DOMAIN"
مطابق قوانین رجیستری دامنه های بین المللی (ICANN)، ...
Article شرایط عمومی حذف دامنه های بین المللی
پس از ثبت هر دامنه، معمولا امکان حذف و بازگشت هزینه ...
Article عدم تغییر اطلاعات Whois!
مطابق با قوانین ICANN سیاست گذار ثبت دامنه در ...
Article شرایط عمومی ثبت دامنه های بین المللی
پسوندتعداد سال قابل ثبت مهلت حذف دامنه پس از ثبت ...
Article شرایط عمومی تمدید دامنه های بین المللی
پسوندحداقل/حداکثر تعداد سال قابل تمدیدمهلت تمدید ...افتـخارات