ثبت دامنه


دامنه ثبت دامنه انتقال دامنه تمدید دامنه
پسوند دامنهثبت دامنهانتقال دامنهتمدید دامنهشرایط خاص
.com۳۹،۰۰۰ تومان۳۹،۰۰۰ تومان۳۹،۰۰۰ تومان
یک ساله .ir۴،۹۰۰ تومان۴،۹۰۰ تومان۴،۹۰۰ تومان
پنج ساله .ir۱۴،۹۰۰ تومان۱۴،۹۰۰ تومان۱۴،۹۰۰ تومان
.net۴۶،۰۰۰ تومان۴۶،۰۰۰ تومان۴۶،۰۰۰ تومان
.org۵۴،۰۰۰ تومان۵۴،۰۰۰ تومان۵۴،۰۰۰ تومان
.co۱۰۵،۰۰۰ تومان۱۰۵،۰۰۰ تومان۱۰۵،۰۰۰ تومان
.xyz۵۵،۰۰۰ تومان۵۵،۰۰۰ تومان۵۵،۰۰۰ توماندارد
.info۴۹،۰۰۰ تومان۴۹،۰۰۰ تومان۴۹،۰۰۰ تومان
.biz۴۷،۰۰۰ تومان۴۷،۰۰۰ تومان۴۷،۰۰۰ تومان
.in۴۱،۰۰۰ تومان۴۱،۰۰۰ تومان۴۱،۰۰۰ توماندارد
.tv۱۳۲،۰۰۰ تومان۱۳۲،۰۰۰ تومان۱۳۲،۰۰۰ تومان
.me۸۱،۰۰۰ تومان۸۱،۰۰۰ تومان۸۱،۰۰۰ تومان
.us۳۶،۰۰۰ تومان۳۶،۰۰۰ تومان۳۶،۰۰۰ توماندارد
.club۵۵،۰۰۰ تومان۵۵،۰۰۰ تومان۵۵،۰۰۰ توماندارد
.asia۵۳،۰۰۰ تومان۵۳،۰۰۰ تومان۵۳،۰۰۰ توماندارد
.pro۷۵،۰۰۰ تومان۷۵،۰۰۰ تومان۷۵،۰۰۰ توماندارد
.co.uk۳۵،۰۰۰ تومان-۳۵،۰۰۰ توماندارد
.eu۳۶،۰۰۰ تومان۳۶،۰۰۰ تومان۳۶،۰۰۰ توماندارد
.name۴۱،۰۰۰ تومان۴۱،۰۰۰ تومان۴۱،۰۰۰ تومان
.ws۱۰۳،۰۰۰ تومان۱۰۳،۰۰۰ تومان۱۰۳،۰۰۰ تومان
.click۲۷،۰۰۰ تومان-۲۷،۰۰۰ توماندارد

چرا سایت های موفق فارسی ما را انتخاب کرده اند؟

● بیش از ۱۳ سال سابقه بی نظیر!


● ضمانت بهترین قیمت ثبت و تمدید دامنه!


● نماینده برتر سازمان فیزیک نظری (IRNIC)


● ارایه دسترسی مستقیم به پنل مدیریتی دامنه


● ثبت دامنه با مالکیت کامل و با مشخصات کاربر


● محافظت از شناسه (Privacy Protection) رایگان*


● منتقل کننده دامنه (Domain Forwarder) رایگان*


● مدیریت ریکورد های دامنه (Managed DNS) رایگان*


* موارد ستاره دار دارای شرایط خاص و برای برخی پسوند های دامنه ارایه می شوند.


آموزش ها و شرایط ثبت دامنه٬ تمدید دامنه و انتقال دامنه

نحوه انتقال دامنه به irPowerWeb

شرایط عمومی ثبت دامنه های بین المللی

شرایط عمومی تمدید دامنه های بین المللی

شرایط عمومی حذف دامنه های بین المللی

وضعیت (Status) های مختلف دامنه های بین المللی

شرایط ثبت دامنه ASIA.

شرایط ثبت دامنه EU.

شرایط ثبت دامنه US.

شرایط ثبت دامنه AU.

شرایط ثبت دامنه DE.

شرایط ثبت دامنه FR.

شرایط ثبت دامنه RU.


به راهنمایی بیشتری نیاز دارید؟‌

آموزش های مرتبط با دامنه های ملی

آموزش های مرتبط با دامنه های بین المللی

قوانین و مقررات دامنه


با ما تماس بگیرید: ۱۰۰۰-۴۷۶۲ (۰۲۱)

مشتاق شنیدن صدای شما هستیم!افتـخارات