اطلاعیه ها

هم اکنون کاهش قیمت پسوندهای اصلی دامنه (Com, Net) با توجه به کاهش نسبی قیمت ارز صورت گرفته است.

با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز در روزهای اخیر، تغییر قیمت مابقی پسوندها پس از ثبات نسبی نرخ ارز انجام خواهد شد.
 
همواره می توانید آخرین قیمت های دامنه سرویس نمایندگی دامنه را از طریق صفحه نمایندگی دامنه مشاهده نمایید.


روابط عمومی irPowerWeb
« بازگشتافتـخارات