اطلاعیه ها

بروزرسانی برخی از قیمت های دامنه انجام شده است. این بروزرسانی به دلیل افزایش نرخ ارز رخ داده است.

قیمت های جدید دامنه ها را می توانید از طریق صفحه ثبت دامنه مشاهده نمایید.


روابط عمومی irPowerWeb
« بازگشتافتـخارات