اطلاعیه ها


نمایندگان گرامی،

هم اکنون بروزرسانی قیمت های نمایندگی دامنه پیرو اطلاعیه روز گذشته انجام شده است.

همانطور که مستحضرید، در چند ماه اخیر شاهد نوسانات شدید نرخ ارز و در نتیجه افزایش نرخ خدمات بین المللی بوده ایم. با توجه به عدم تغییر قیمت های دامنه سرویس نمایندگی دامنه در (حدود) یک ماه اخیر، این بروزرسانی صورت گرفته است.
 
لطفا جهت مشاهده قیمت های ثبت دامنه ها و تخفیف های در نظر گرفته شده در سرویس نمایندگی دامنه، می توانید به صفحه  نمایندگی دامنه مراجعه فرمایید.


روابط عمومی irPowerWeb
« بازگشتافتـخارات